Niềm Tin Của Bạn - Hạnh Phúc Của Chúng Tôi

nguyenhoang7727@gmail.com

+84 908446565
 
Hữu ích XUẤT KHẨU GẠO CỦA MỸ ƯỚC ĐẠT 4,94 TRIỆU TẤN NĂM 2014
XUẤT KHẨU GẠO CỦA MỸ ƯỚC ĐẠT 4,94 TRIỆU TẤN NĂM 2014

XUẤT KHẨU GẠO CỦA MỸ ƯỚC ĐẠT 4,94 TRIỆU TẤN NĂM 2014

Mỹ là một quốc gia khó tính trong việc xuất và nhập khẩu gạo, gạo được xuất và nhập vào nước này phải qua kiểm tra nghiêm ngặt, gạo ngon và phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nước này.

Xuất khẩu gạo của Mỹ ước đạt 4,94 triệu tấn năm 2014. Mới đây Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo của Mỹ năm 2014-2015 (tháng 8 - tháng 7) đạt 4,95 triệu tấn, tăng 17% so với 4,24 triệu tấn năm 2013-2014 và tăng 2% so với dự báo hồi tháng 7.

Trong đó ước tính cung cầu nông nghiệp thế giới mới nhất (WASDE), USDA dự báo xuất khẩu gạo sạch trắng hạt dài năm 2014-2015 của Mỹ đạt 3,4 triệu tấn, tăng 19% so với 2,86 triệu tấn năm trước đó. Trong khi xuất khẩu gạo trắng hạt vừa và hạt ngắn đạt 1,54 triệu tấn, tăng 12% so với 1,38 triệu tấn năm trước đó.

USDA đã đưa ra dự báo tổng sản lượng gạo của Mỹ năm 2014-2015 đạt 10,38 triệu tấn, tăng 21% so với 8,61 triệu tấn năm 2013-2014, trong đó sản lượng gạo trắng hạt dài tăng 28% lên 7,68 triệu tấn và sản lượng gạo trắng hạt vừa và hạt ngắn tăng 3% lên 2,7 triệu tấn.

Do sản lượng gạo của Mỹ tăng, dự báo nhập khẩu gạo của Mỹ năm 2014-2015 đạt 950.000 tấn, giảm 9% so với 1,04 triệu tấn năm 2013-2014.

Ước tính tổng cung gạo của Mỹ năm 2014-2015 tăng 13% lên 12,82 triệu tấn,nâng mức  trữ lượng gạo năm 2014-2015 tăng 21% lên 1,8 triệu tấn.

Do sản lượng tăng giá tại nơi sản xuất gao ngon trắng hạt dài của Mỹ năm 2014-2015 giảm xuống 275,55 USD/tấn từ 339,5 USD/tấn năm ngoái. Trong khi giá gạo trắng hạt vừa và hạt ngắn giảm xuống 396,8 USD/tấn từ 392,42 USD/tấn năm trươc đó.