Niềm Tin Của Bạn - Hạnh Phúc Của Chúng Tôi

nguyenhoang7727@gmail.com

+84 908446565
 
BÁNH PHỒNG TÔM

Bánh Phồng Tôm Thượng Hạng

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng tôm tứ quý

Sản phẩm bánh phồng tôm của Công ty

Bánh phồng tôm vuông

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng tôm chay khoai lang

loại tôm nước ngọt, nước mặn như tôm tích, tôm sắt, tôm bạc, tôm nghệ, tôm sú

Bánh phồng chay khoai tây

hương vị đặc trưng của bánh phồng tôm

Bánh phông tôm dạng tròn

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng tôm hạnh phúc

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng tôm 5 màu

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng mực

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng cua đặc biệt

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng tôm đặc biệt

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng tôm 10%

Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn

Bánh phồng tôm cao cấp

loại tôm nước ngọt, nước mặn như tôm tích, tôm sắt, tôm bạc, tôm nghệ, tôm sú

Bánh phồng tôm mini

tôm nước ngọt, nước mặn như tôm tích, tôm sắt, tôm bạc, tôm nghệ, tôm sú

Bánh phồng tôm xá 5%

nước mặn như tôm tích, tôm sắt, tôm bạc, tôm nghệ, tôm sú

Bánh phồng tôm xá 10%

loại tôm nước ngọt, nước mặn như tôm tích, tôm sắt, tôm bạc, tôm nghệ, tôm sú